Treball amb imatges per la web
Apartat 1
spce
 • Nom de fitxer: Canis latrans (Yosemite, 2009)
 • Format d'imatge: jpg
 • Mida d'arxiu: 3,09 MB
 • Resolució de la imatge: 3000 x 2000px
 • Autor i llicència de l'obra: Yathin S Krishnappa
Apartat 2
Photoshop
GIMP
Apartat 3

Quina mida acaba tenint el fixter PNG i TIFF?

El fitxer .PNG acaba tenint una mida de 7,3 MB i el .TIFF una mida de 17,6 MB.

Quins són els formats i les extensions de projecte natives de Gimp i Photoshop?

Els formats i extensions natives de Gimp son: .XCF, XCFBZ2 i XCFGZ. Els de Photoshop son: .PSD i .PDD.

Apartat 4
Los Tejos

La imatge reescalada te una mida de 145 KB.

Apartat 5
Qualitat 1. Mida 37 KB.
Qualitat 4. Mida 49 KB.
Qualitat 8. Mida 68 KB.
Qualitat 12. Mida 154 KB.
Com podem apreciar a les mostres anteriors, una qualitat mitjanament decent no la trobem fins a un nivell de qualitat 4.
Apartat 6
Format .GIF. Mida 102 KB.
Format .PNG. Mida 276 KB.
La diferència que podem apreciar es que el format PNG te més qualitat que el format GIF, però gairebé no s'aprecien diferències.
Apartat 7

Gimp o Photoshop permeten treballar per defecte amb els formats WebP, JPEG 2000, DICOM?

Gimp permet treballar amb format DICOM i photoshop amb cap dels formats.

Existeixen complements per donar suport a aquests formats?

Si, existeien plugins per donar suport als formats.

Expliqueu amb una o dues línies les característiques dels formats anteriors.

 • El format WEBP s'utilitza per treballar en gràfics en color vertader amb compresió amb perdua.
 • El format JPEG 2000, es un standard de compresió i codificació digital d'imatges. Va ser creada per Joint Photographic Experts Group.
 • DICOM es un standard per l'intercanvi d'imatges mèdiques, pensat per la seva visualització, enmagatzematge, impresió i transmisió.
 • Apartat 8
  Apartat 9

  Quina mida té el fitxer .svg?

  Té una mida de 470 KB.

  Pot representar-se directament al navegador web d'Explorer o Chrome?

  Si, es pot representar directament, només hem de ficar al codi que es un arxiu svg.

  Apartat 10
  Imatge inicial.
  Imatge SVG.
  Imatge PNG exportada desde SVG.

  Licencia de Creative Commons
  Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.